Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

DESKOVÉ HRY

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Sutrová, Vrbová MěDDM 11:45-16:00 900,- Kč 8+
 Kroužek deskové hry

Charakteristika:

Kroužek Deskové hry  pracují se žáky od 3. třídy. V odpoledních hodinách jsou děti vítány na kroužku Deskových her. Deskové hry probíhají od 11:45 až možno do 16 hodin. Při hrách děti spolupracují, respektují pravidla her i pokyny lektora. Učí se trpělivosti, logickému myšlení, soustředění, ale také umění prohrávat. Deskové hry je zábavný, logiku i trpělivost učící kroužek, ale současně a především také skvělá oddechovka pro všechny nadšené holky i kluky. Deskové hry nabízí pro děti také stavění staveb buďto z Jenga nebo Kapla kostek. Dále nabízí stolní fotbálek, air-hockey, x-box, a mnoho dalšího. Jedná se o rozvoj trávení volného času, který rozvíjí dětské zájmy, záliby, vhodnou možnost relaxace, pocit úspěchu a seberealizaci, rozvíjení talentu, zvyšování sebevědomí. Jste srdečně vítáni!

 

Cíl vzdělávání:

· seznámit účastníky s deskovými hrami

· vést ke schopnosti sebevyjádření u různých her

· vést ke schopnosti kooperovat s účastníky

· umožnit porozumět a objevit vlastní schopnosti a ty rozvíjet

· připravit některé účastníky na MČR v určených deskových hrách

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

· dovednost k učení - umožnit osvojit si strategii učení, motivovat pro celoživotní učení

Hry vědomostní ( Česko, Tic-Tac Boom, Scrable, Kris Kros)

· dovednost komunikativní – vést k všestranné a účinné komunikaci ( umět i naslouchat ) Na komunikaci je založena velká část her.

· dovednost sociální – personální ( rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých. U všech her.

· dovednost k trávení volného času – žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. Dále aktivně rozvíjí dětské zájmy, záliby, pocit úspěchu a seberealizace, rozvíjí talent, zvyšuje sebevědomí.

· dovednosti občanské – připravovat děti k tomu, aby se projevily jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatnily svá práva a naplnily své povinnosti.

·

Obsah činnosti:

· děti se naučí spoustu deskových her logických, postřehových, strategických…

· naučí se rozvíjet kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociálně – personální, kompetence k učení, kompetence činnostní, kompetence občanské, kompetence pracovní ale především kompetence k trávení volného času

 

Očekávané výstupy:

· zvýšení logických dovedností

· orientace v deskových hrách

· používá deskové hry k relaxaci

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

· účastnický list

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KROUŽKU JE 80 ÚČASTNÍKŮ

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics