Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


O domě dětí

“Městský dům dětí a mládeže - Dráček je pro všechny, kteří mají zájem aktivně využívat svůj volný čas, najít nové kamarády a dobře se bavit.“

Městský dům dětí a mládeže - Dráček, jehož zřizovatelem je město Mariánské Lázně, sídlí v ulici 17. listopadu 475, Mariánské Lázně - Úšovice. Pracuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a je zařazen do sítě škol a školských zařízení.

Jeho historie v Mariánských Lázních začala od podzimu roku 1952. První působiště bylo v Anglické ulici ve vile Sv. Jiří, a to až do roku 1994. Poté byl přemístěn do budovy staré školy v ulici Ke Kostelu. Od školního roku 2005/2006 jsme již na současné adrese v sousedství Základní školy Úšovice.

Co nabízíme?

  1. zájmovou činnost (cca 30 kroužků). Každý rok navštěvuje naše kroužky 400-500 účastníků.
  2. příležitostné a víkendové akce (karnevaly, výtvarné dílny, Pohádkové lesy, Deskohraní....)
  3. spontánní aktivity - využití hřišť v okolí domu dětí
  4. letní táborovou činnost - tábory příměstské a pobytový tábor v Pavlovicích pro děti od 9 let

Naše nabídka je především pro školáky a studenty, v menším rozsahu pro maminky s dětmi, předškoláky a dospělé.

Městský dům dětí a mládeže - Dráček Městský dům dětí a mládeže - Dráček Městský dům dětí a mládeže - Dráček

Nahorucopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics